Welkom bij Praktijk Berty van Maaswaal

Ik help u graag verder met:

Even voorstellen: mijn naam is Berty van Maaswaal. Welkom op deze website!

Ik ben een gekwalificeerd en gecertificeerd paramedisch natuurgeneeskundig therapeut. Hiermee wordt bedoeld, dat mijn behandelingen ten doel hebben pijnklachten aan het bewegingsapparaat bij mensen te laten verdwijnen c.q. verlichten met behulp van methodieken die gebaseerd zijn op de 5 natuurgerichte principes: energie, prikkeloverdracht, psyche, drainage en voeding en dat tijdens de behandelingen gekeken wordt naar de gehele mens.

Mijn behandelingen worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit kan per jaar anders zijn; raadpleeg daarom uw polis of informeer bij de maatschappij waarbij u bent aangesloten.

De vijf natuurgerichte principes:

Energie:
Massagetechnieken, triggerpoint behandeling

Prikkeloverdracht:
Massagetechnieken, triggerpoint-behandeling, tapen, podoposturaal therapie

Drainage:
Lymfedrainage, tapen, massagetechnieken

Voeding:
Stofwisselingsmeting, advisering voeding- en leefstijl

Psyche:
Gesprek-voering, oefentherapie

Deze principes worden in mindere of meerder mate geïntegreerd in mijn behandelingen, afhankelijk van de aard en oorzakelijke factoren van de pijnklachten.

Ze zijn samen te voegen onder de benaming Muskuloskeletale therapie. (Muskulo=musculus- spier; skeletaal=skelet: houding van het skelet).

Behandelingen

Ik kan u helpen via

Spray & Stretch

Als er triggerpoints zijn die uw pijnklachten verklaren kan het probleem worden aangepakt door middel van koelen en rekken.

Massage

Door middel van een groot aantal verschillende technieken proberen we met massage ontspanning in het spierstelsel te brengen.

Podoposturaal Therapie

Hierbij worden klachten aan voeten, knieën, heupen, rug en nek beϊnvloed d.m.v. individueel aangemeten therapierzolen.