Spray & Stretch methode

Triggerpoints

Triggerpoints zijn zeer gevoelige pijnpunten die ontstaan door het verkeerd functioneren van spieren (vgl. een knoopje in een draad). Deze myofasciale triggerpoints hebben een specifiek uitstralingsgebied dat zich op een andere plaats kan bevinden als het oorspronkelijke triggerpoint. Vandaar dat mensen vaak erg lang met pijnklachten blijven lopen, omdat de oorzaak niet gevonden is. De meeste behandelingen richten zich nl. op de plaats waar pijn aangegeven wordt.

Triggerpoints bij de spray- & stretch-methode

Bij de spray- & stretch-methode wordt eerst vastgesteld of er triggerpoints zijn die de pijnklachten verklaren. Indien dit het geval is, vindt er direct behandeling plaats: de betreffende spier(-groep) wordt gekoeld met een spray van -18°C. en gelijktijdig gerekt. Daarna wordt de spier(-groep) versoepeld met een korte massage.

Het effect van de behandeling is het op lengte brengen van de spier met een verbetering van de spierspanning en spierlengte, en dus afname van de pijn. Verder is het effect een correctie van de bewegingsketens en lichaamshouding, m.a.w. de dysbalans wordt opgeheven (muskuloskeletale behandeling).

Wilt u weten of ik u bij uw pijnklachten kan helpen?

Neem dan contact met mij op