De 5 natuurgerichte principes

Energie

Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis bij de behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas worden gewerkt aan de overige principes; prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer je energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.

Copyright © BATC 2022

Zonder energie is er geen leven mogelijk. Normaal gesproken heeft een gezond mens voldoende energie van zichzelf of verkregen via externe bronnen. Echter, indien de natuurllijke voorraad teveel wordt aangesproken, zal er extra energie nodig zijn. Om deze te verkrijgen adviseer ik in 1e instantie mijn clienten om daar zelf een grote(re) rol in te spelen, nl. door bijv. te zorgen voor wat meer vertoeven in de buitenlucht en tijd nemen voor een activiteit waarin men echt plezier heeft. Hierdoor zal de mentale accu worden opgeladen en zal men zich beter gaan voelen. Voor de stoffelijke aanvoer van energie attendeer ik op het belang van goede voeding

Prikkeloverdracht

De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van je lichaam. Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen, bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen functioneren en herstellen.

Copyright © BATC 2022

Indien er, door wat voor oorzaak dan ook, een blokkade optreedt in het transport van die prikkels, zullen er direct en/ of op den duur klachten optreden. M.n. de pijnklachten aan het bewegingsapparaat worden in mijn praktijk behandeld. De behandelmethoden die ik daarvoor in kan zetten, zijn bindweefselmassage, mobilisaties, triggerpointherapie, acupressuur en proprioceptieve therapiezooltjes volgens de methode Derks, gebaseerd op de principes van dr. R. Bourdiol. Afhankelijk van de aard van de klacht en de conditie van de client, zal er vrij snel verlichting c.q. verbetering van de pijnklachten optreden, omdat de prikkeloverdracht hersteld is. Signalen vanuit het lichaam naar de hersenen en vice versa zullen weer onbelemmerd doorgegeven kunnen worden. Dit zal ook het zelfgenezend vermogen van het lichaam stimuleren.

Drainage

In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook niet goed meer worden opgenomen.

Copyright © BATC 2022

Ongeacht de bron, moeten deze stoffen uit het lichaam verwijderd worden. Dit kan bijv. middels manuele lymfedrainage en massage. Daarnaast adviseer ik clienten om water te drinken met als richtlijn 1 liter per 30 kg. lichaamsgwicht per dag.

Voeding

Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een scherpe geest. Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden.

Copyright © BATC 2022

Tijdens de anamnese informeer ik naar het voedingspatroon van de client. Vaak komt dan naar voren dat er te veel suikers, zouten en verzadigde vetten in de voeding zitten. Bovendien wordt er vaak te weinig (water) gedronken. Ook het eten van verse groenten en fruit is bijna altijd ver beneden de norm van de WHO (5 porties van ieder per dag)/. Daarom zal ik ook altijd het belang van goede en volwaardige voeding benadrukken.

Geestelijk welzijn

Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen, te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in de toekomst in balans te blijven.

Copyright © BATC 2022

Tijdens de anamnese worden de klachten van de client benoemd, opgeschreven en ingetekend in een model. In de loop van het gesprek hoop ik via het gericht stellen van vragen een mogelijke oorzaak van de klachten te achterhalen. In verband daarmee probeer ik in een logische volgorde op de volgende onderwerpen antwoorden te krijgen: pijnklachten, werk- en thuissituatie, hobbies, activiteiten buiten het werk, algemene lichamelijke en mentale conditie. Het is de bedoeling om op deze manier inzicht te krijgen in de belasting en belastbaarheid van de client. Vaak gebeurt het dat wanneer alle gegevens op een rijtje staan, er ineens begrepen wordt waar de werkelijke problemen liggen. Dit kan verhelderend werken hetgeen de mentale conditie verbetert. In samenspraak met de client kan er daarna een behandelplan opgesteld worden.

Wilt u weten of ik u verder kan helpen?

Neem dan contact met mij op